تصاوير منتخب

  • نیکی به دیگری = نیکی به خود

   نیکی به دیگری = نیکی به خود
   در فرهنگ اسلامی ایرانی این معنا جا افتاده است که «هر چه کنی به خود کنی؛ گر همه نیک و بد کنی»، یا «تو نیکی کن و در دجله انداز؛ که ایزد در بیابانت دهد باز». این به معنای نیکی کردن به دیگران، بی چشمداشت از آنان است، چرا که بازگشت این نیکی و احسان در نهایت به خود فرد است.
   در آموزه های قرآنی، نگاهی برتر به این رفتار ارزشی شده و از فرازی برتر، احسان به دیگران همان احسان به خود دانسته شده است. نویسنده در این مطلب بر آن است تا این معنا و مفهوم قرآنی را براساس آموزه های قرآنی تبیین نماید.

  • توکل

   توکل
   توکل
   توکل در اصل از ماده «وکالت» به معنای انتخاب کردن است، و می دانیم که یک وکیل خوب کسی است که حداقل دارای چهار صفت باشد: آگاهی کافی، امانت، قدرت و دلسوزی.
   توکل یعنی اعتماد و اطمینان دل در همه امور به خداوند و بیزاری جستن از هر قوه و قدرتی. و این منوط بر این است که در عالم هستی جز خداوند فاعلی وجود ندارد؛ و هیچ کس قوه و قدرتی ندارد مگر به واسطه او، تمامی علم و قدرت امور بندگان در دست اوست، و به هر یک از بندگان عطوفت و عنایت و رحمت تام دارد، فوق علم او علمی نیست و فراتر از عنایت او عنایتی، پس هر کس چنین اعتقادی داشته باشد البته به خداوند اعتماد دارد و به غیر او به کسی حتی به خودش هم توجهی ندارد.

  • لطایفی از استعاذه


   لطایفی از استعاذه
   ۱- در میان اقوال «اعوذ بالله» عروج از خلق است به سوی خالق و از ممکن بسوی واجب و این راه مشخص است در ابتدای کار و ابتدای امر چرا که در ابتدای امر راهی برای شناخت نیست مگر اینکه استدلال شود به احتیاج خلق به وجود خالق بی نیاز و توانا و سخن «اعوذ» اشاره دارد به غنی مطلق خدا و گفته ی بنده مبنی بر «اعوذ» اقرار به نیاز و احتیاج خود است و گفته ی «بالله» اقرار به دو مطلب: ۱- اینکه حق جلَّ و علا بر تحصیل تمامی خیرها و دفع تمامی شرها توانا است۲- هیچ کس دیگری به این صفت وصف نمی شود و برآورنده ی حاجات جز او کسی نیست و بخشنده خیرات هم جز او کسی نیست و هنگامی که بنده این حالت را در خود مشاهده کرد از خود و از همه چیز جز حق بسوی خدا می گریزد و در این گریز راز فرموده ی حق تعالی «ففروا الی الله» (سوره ذاریات آیه ۵۰) را در می یابد و آنگاه که به غیبت حق می رسد و در نور جلالت او غرق می شود سخن خدا را که فرموده است «واما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی» (سوره ذاریات آیه ی ۴۰) را مشاهده می کند و آنگاه می گوید: پناه می برم به خداوند «اعوذ بالله» ۲- بی شک گفتار «اعوذ بالله» اعتراف است به ناتوانی انسان و توانایی پروردگار و این خود دلالت دارد براینکه وسیله ای برای تقرب و نزدیکی به خدا جز اظهار عجز و بندگی وجود ندارد. در فرمایشات رسول الله (ص) آمده است که: «من عرف نفسه فقد عرف ربه» و معنی این گل گفته این است که نفس و جان خود را به ضعف و کوتاهی و سستی شناخته، پروردگارش را به اینکه او توانا است بر انجام هر کاری شناخته است، و هر کس که خود را به نادانی شناخت، پروردگارش را به بخشش، فضل و عدالت شناخته است. و هر که خود را به دگرگونی حال شناخت پروردگارش را به کمال و جلال شناخته است و در تأویل این فرموده ی پیامبر (ص) گفته اند که «هر که نفس اش را به پدید آمدن و حدوث شناخت پروردگارش را به ازلی بودن شناخته است و هر که به فنا و نابودی شناخت پروردگارش را به بقا و جاودانگی شناخته است. (مقاصد الحسنه- ص ۱۴۹).

  • قاعده طلایی

   قاعده طلایی
   بازخوانی یک دستورالعمل رفتار اجتماعی از کلام حضرت علی (ع)
   سوالی که برای انسان ها و به خصوص جوان ها مطرح می شود، این است که آیا در تنظیم روابط اجتماعی مان قاعده و مبنایی داریم که در همه حوزه های روابط اجتماعی به کار ما بیاید و به ما کمک کند؟! اگر چنین قاعده ای وجود داشته باشد به ما خیلی کمک می کند. قانونی که ما با عمل به آن بتوانیم تمام حوزه های روابط اجتماعی را بر اساس یک شیوه مطلوب سازماندهی کنیم. در روابط اجتماعی انسان، حوزه های مختلفی وجود دارد. یک جا با خانواده خودمان مواجهیم که حلقه اول روابط اجتماعی ماست. بعد حلقه های دیگری مانند اقوام، دوستان و … به آن اضافه می شود. اگر قانون و قاعده ای بیابیم که در کل این روابط اجتماعی جواب بدهد، این می شود یک قانون طلایی! این قانون طلایی وجود دارد و جزو آن قاعده هایی هم هست که ملت های مختلف طی زندگی اجتماعی خودشان به صورت یک قاعده عقلی به آن رسیده اند و در فرهنگ های مختلف هم مطرح است. در فرهنگ اسلامی ما هم این قانون به رسمیت شناخته و بیان شده.

  • هشدارهای علوی به حارث همدانی

   هشدارهای علوی به حارث همدانی
   امام علی (ع) در بخش نامه های نهج البلاغه (۱) به “حارث همدانی “رهنمودها و هشدارهایی داده است که برای همیشه و همگان در طول تاریخ سودمند و آگاهی بخش و عبرت آموز است این نامه را در دو محور هدایت ها و هشدارها به اندازه مجال شرح خواهیم داد، لکن پیش از آن لازم است درنگی در شخصیت حارث همدانی داشته باشیم.
   حارث همدانی
   حارث، از خواص شیعیان امیرالمؤمنین (ع) بود. او یار وفادار و فداکار و از فقها و دانشمندان زمانش، برترین بود (انه کان افقه الناس) در سال ۶۵ هجری از دنیا رفت.

  • چرایی اعتراف معصومین علیهم السلام به قصور و کوتاهی

  • مناجات خدا با بندگان خویش


   مناجات خدا با بندگان خویش
   الف) مناجات خدا با انبیا
   از روایات فراوانی استفاده می شود که خداوند با برخی از بندگانش مناجات و رازگویی می کند. بی ‌شک انبیای الاهی در مرتبه نخست کسانی هستند که خداوند به مناجات با آنها می ‌پردازد و برخی از وحی های او به آنها، مناجات به حساب می آیند. در این بین، حضرت موسی بن عمران علیه السلام که به صفت کلیم ‌الله و هم ‌سخن خدا اختصاص یافته کراراً مخاطب نجواهای الاهی بوده است. آن حضرت که فراوان برای عبادت خدا به کوه طور می‌ رفت و روزهای متوالی و گاهی چهل روز در آنجا به عبادت و گفت‌ و گو با خدا می ‌پرداخت، بهره فراوانی از مناجات الاهی داشت که برخی از آنها در احادیث قدسی مربوط به آن حضرت گرد آمده اند، و در قرآن نیز خداوند درباره توقف چهل روزه آن حضرت در کوه طور جهت عبادت و مناجات متقابل بین او و خداوند، می فرماید: وَ وَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِینَ لَیْلَهً وَ أَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً؛(۱) «و با موسی سی شب وعده نهادیم و آن را به ده شب دیگر کامل کردیم، پس هنگام وعده پروردگارش به چهل شب تمام شد».

  • دو چهره انسان کامل


   دو چهره انسان کامل
   الهی دامنه ی لغت کوتاه است و هیجان ضمیر بی پایان، دل می خروشد و جان می نالد معانی در صندوق سینه بر سر هم توده و انباشته است، کو آن واژه ای که بتواند ترجمان احساسات باشد و اسرار دل را بی پروا فاش کند.
   بجز از علی نباشد به جهان گره گشایی
   طلب مدد از او کن، چو رسد غم و بلایی
   چو به کار خویش مانی، در رحمت علی زن
   به جز او به زخم دلها، ننهد کسی دوایی
   بشناختم خدا، که شناختم علی را
   به خدا نبرده ای پی، اگر از علی جدایی
   نظری به لطف و رحمت به من شکسته دل کن
   که تو یار دردمندی، که تو یار بینوایی
   ز ولای او بزن دم، که که رها شوی ز هر غم
   سر کوی او مکان کن، بنگر که در کجایی
   همه عمر همچو شهری، طلب مدد از او کن
   که بجز از علی نباشد به جهان گره گشایی

  • تقلب هایی برای خانم ها در زندگی مشترک


   مردها دوست دارند که ببینند در زندگی شما مهم هستند‎
    
   این‌که زن و مرد دارای تفاوت‌های روحی و خلقی و جسمی فراوانی هستند شبیه یک کلیشه روانشناسی شده است، اما چاره‌ای جز بیان هر لحظه این قبیل جملات نیست تا بالاخره به صورت ملکه در بیایند و دریافت زندگی زن‌ و مرد حل شود. مادامی که این تفاوت‌ها برای افراد جامعه شناخته نشده باشد مشکلات و عدم تفاهم در زندگی‌ها بروز می‌کند و منجر به نارضایتی از زندگی می‌شوند.

  • اگر طعم ازدواج تان شیرین و خوشمزه نیست...   یکی از موارد مهم و تاثیرگذار در ازدواج تفاوت های فرهنگی است.
    
   می گویند ازدواج مانند هندوانه سر بسته است. به هر حال وقتی قرار است وارد مسیر ازدواج شوید، باید خودتان را برای هر شرایطی آماده کنید و اگر می بینید که طعم ازدواج برخلاف تصورتان شیرین و خوشمزه نیست، ببینید که برای بهبود وضعیت چه کاری می توانید انجام دهید.

  • حرف زدن های پولکی بین زن وشوهر


   در زندگی مشترک اهداف مالی تان را هم بررسی کنید
    
   زن ، مرد و یک ارتباط . این تمام چیزی است که ما در زندگی مشترک داریم و باید پازل را جوری بچینیم که همه چیز آن باهم جور شود. نحوه ی ارتباط زن و شوهر است که تعیین می کند آیا پول ، خانه و ماشین ، باعث اختلاف می شود و یا وسیله ای برای ادامه ی زندگی!
   مثل تمام مسائل ارتباطی زندگی باید در این مورد گفتگو کرد. شاه کلید یک ارتباط موفق در زندگی مشترک گفتگوی اصولی و بی حاشیه در مورد مسائل است. فکر نکنید اگر در باره ی موضوعات مالی گفتگو کنید یعنی انسان مادی هستید و همسرتان ناراحت می شود. وقتی نارضایتی ها تلمبار می شود و هر کدام روش خود را پیش می گیرید ، آسیب جدی تری به زندگی مشترک تان می خورد.  پس از این که توانستید ارتباطی مناسب با همسرتان برقرار کنید و در این مورد یک گفتگوی اصولی داشته باشید ، می توانید اهداف مالی تان را هم بررسی کنید.

  • استقلال مالی زن چه معایب و مزایایی دارد؟


   کار کردن خانم ها در بیرون از منزل برخی از مشکلات را به همراه دارد
    
   کار کردن خانم ها در بیرون از منزل برخی از مشکلات را به همراه دارد اما کار اداری خانم ها مزایایی را هم برای زندگی مشترک و آینده خانواده دارد. کارکردن و حضور نداشتن خانم ها در خانه، منشأ بسیاری از اختلاف های همسران امروزی است.

  • نارضایتی در زندگی زناشویی به دلایل زیر است

   نارضایتی در زندگی زناشویی به دلیل بی توجهی به تفاوت های فردی و انتظارات نامعقول
    
   در این مقاله به عواملی که منجر به نارضایتی طرفین در زندگی زناشویی می شود اشاره می کنیم؟
   1 - نارضایتی در زندگی زناشویی به دلیل بی توجهی به تفاوت های فردی و انتظارات نامعقول :

  • رابطه تان با این نشانه‌ها حتما شکست می‌خورد!


   طلاوجواهرات،گردنبند،زیورآلات,جواهرات سال،ساعت،ساعت مچی

   هر رابطه ای احتیاج به عشق و حمایت دارد
    
   آیا رابطه ای که دارید، موجب ناراحتی شما می شود؟ اگر احساس خوب و مثبتی دارید، احتمالا در رابطه ای سالم و شاد به سر می برید. اما گاهی هم پیش می آید که یک رابطه  به بن بست می رسد. دلایل این شکست چه می تواند باشد؟ ما در اینجا 7 دلیل این که چرا یک رابطه با شکست مواجه می شود، برایتان آورده ایم.
   اغلب رابطه ها به این دلایل شکست می خورند

  • روش صحبت کردن صحیح با شوهر


   با همسر خود هدف‌دار صحبت کنید
    
   اغلب خانمها وقتی در مورد همسرشان صحبت میکنند گویی در خصوص نوع دیگری از انسان صحبت می‌کنند که هیچ شباهتی به آنها ندارد و نکته جالب اینجاست که اگر چند خانم در خصوص روحیات و رفتار مردها صحبت کنند قطعا شنونده مرد، موجود خارق‌العاده‌ای را می‌تواند تصور کند که این خانمها به سختی و به اجبار با او ارتباط برقرار می‌کنند، غافل از اینکه این توضیحات در خصوص شریک زندگی اصلا صحیح نیست یا دست کم ضعف خانم‌ها را در برقراری ارتباط با همسرشان به اثبات می‌رساند.

  • این سوالات را از همسرتان بپرسید

   زن و مرد تفاوت‌های فراوانی با یکدیگر دارند
    
   تفاوت های بین زن و مرد همیشه وجود داشته واست. اگر می خواهید شناخت مناسبی از همسرتان داشته باشید این سوالات را از او بپرسید.
   زن و مرد تفاوت‌های فراوانی با یکدیگر دارند. زوج‌های زیادی را دیده‌ایم که بشدت به هم علاقه داشته‌اند، اما به دلیل آن‌که متفاوت بودن دیگری از خود را به درستی درک نمی‌کرده‌اند، نتوانسته‌اند برخورد مناسبی با هم داشته باشند و در نتیجه سوءتفاهم‌های پیش آمده، کارشان به جدایی کشیده است. حال آن که آن دو به راستی شیفته هم بوده‌اند و نداشتن درک متقابل، بینشان فاصله انداخته است.

  • از شوهر های مردم یاد بگیر!


   مقایسه همسر می‌تواند هم برای مرد و هم زن مشکل ایجاد کند
    
   همسر من خیلی خوب است. خصوصیات رفتاری خوبی دارد، اما ازنظر درآمد با شوهرخواهرم فرق دارد. هیچ‌وقت نمی‌تواند مثل شوهرخواهرم پولدار باشد.
   گاهی در زندگی پیش می‌آید که زنان همسرشان را ازنظر مالی با همسر سایر اقوام و آشنایان مقایسه می‌کنند. شاید در نگاه اول این مقایسه به نظر بد نباشد. بعضی‌ها این نوع مقایسه را روشی می‌دانند برای تلاش بیشتر شوهرانشان در جهت به‌دست آوردن رتبه‌های مالی بالاتر، اما واقعیت این است که عملکرد مقایسه‌ای در زندگی مشترک به تخریب احساسات زن و شوهر منجر شده و زندگی را روبه سردی متمایل می‌کند.

  • عاقبت ازدواج با لجبازها


   لجبازی قاتل زندگی مشترک است
    
   لجبازی و یکدندگی خصوصیتی آزاردهنده است که می تواند از کودکی همراه انسان باشد و در بزرگسالی نه تنها خانواده و دوستان را آزار دهد، بلکه زندگی مشترک را هم با مشکل جدی مواجه سازد. اگر نامزد لجباز و کله شقی دارید یا در دوره آشنایی به سر می برید و متوجه خصوصیت لجبازی در طرف مقابل شده اید، بهتر است این مطلب را بخوانید و بعد درباره ازدواجتان تصمیم بگیرید.

  • برای افزایش رزق و روزی این دعا را بخوانید !   افزایش رزق  و روزی :
   ابـو بـصـیـر گوید: به حضرت صادق (ع ) عرض کردم : من رسیدن روزیم را کند مى شمارم (و روزى من به کندى مى رسد و بنظر خودم بیش از آن هم نخواهد رسید؟) آن حضرت در خـشـم شـد و سـپـس بـمـن فـرمـود: بـگـو:
   اللَّهُمَّ إِنَّکَ تـَکَفَّلْتَ بِرِزْقِی وَ رِزْقِ کُلِّ دَابَّةٍ یَا خَیْرَ مَدْعُوٍّ وَ یَا خَیْرَ مَنْ أَعْطَى وَ یَا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ وَ یَا أَفْضَلَ مُرْتَجًى افْعَلْ بِی کَذَا وَ کَذَا
   و بجاى کذا و کذا حاجت خود را در مقدار زیاد شدن روزى بگوید


   منبع : الوافی ج 9 ص 1608 - مرآة العقول ج 12 ص 385

   douavazekr.blogfa.com

  • ذکری برای ادای قرض

   موسى بن بکر از حضرت کاظم علیه السلام حدیث کند که (براى پرداخت بدهکارى که داشـتم این دعا را) براى من در کاغذى نوشت :
    اللَّهُمَّ ارْدُدْ إِلَى جَمِیعِ خَلْقِکَ مَظَالِمَهُمُ الَّتِی قـِبَلِی صَغِیرَهَا وَ کَبِیرَهَا فِی یُسْرٍ مِنْکَ وَ عَافِیَةٍ وَ مَا لَمْ تَبْلُغْهُ قُوَّتِی وَ لَمْ تَسَعْهُ ذَاتُ یـَدِی وَ لَمْ یـَقـْوَ عـَلَیـْهِ بـَدَنـِی وَ یـَقـِینِی وَ نَفْسِی فَأَدِّهِ عَنِّی مِنْ جَزِیلِ مَا عِنْدَکَ مِنْ فَضْلِکَ ثُمَّ لَا تَخْلُفْ عَلَیَّ مِنْهُ شَیْئاً تَقْضِیهِ مِنْ حَسَنَاتِی یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ الدِّینَ کَمَا شُرِعَ وَ أَنَّ الْإِسـْلَامَ کـَمـَا وُصـِفَ وَ أَنَّ الْکـِتـَابَ کـَمـَا أُنـْزِلَ وَ أَنَّ الْقـَوْلَ کـَمَا حُدِّثَ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ ذَکَرَ اللَّهُ مُحَمَّداً وَ أَهْلَ بَیْتِهِ بِخَیْرٍ وَ حَیَّا مُحَمَّداً وَ أَهْلَ بَیْتِهِ بِالسَّلَامِ


      
   منبع : مرآة العقول ج 12 ص 418 - مکاتیب الائمة علیهم السلام ج 4 ص 457
   rasekhoon.net

  • دعای درمان بیماری

   دعای درمان بیماری

   شیخ کفعمى در کتاب«مصباح» فرموده:هرگاه در تو مرضى باشد،به موضع سجده خود دست بکش،و آن را
   پس از نماز واجب‏ هفت مرتبه بر آن موضع بمال و بگو:

  • ختم صلوات چیست و اصل برگزاری آن چگونه است؟


   ختم به معنی پایان دادن به هر کاری است که ابتدا و انتهایی دارد. و ختم صلوات نیز به همین معنی است، چنان که اگر کسی قرآن کریم را از اول تا آخر تلاوت کند، گویند قرآن را دوره کرده است که تعبیر دیگر آن ختم کردن قرآن است.

  • فضیلت و خواص سوره غافر


   غافر و نام های دیگرش «مؤمن، الطول» 1، چهلمین سوره قرآن کریم سوره غافر است که مکی  و 85 آیه دارد.نام دیگر این سوره مؤمن است.

  • دعا برای طلب فرزند و بچه‌دار شدن


   این آیات و دعا را نوشته در کمر زن بنند (سوره مریم از اول تا آیه۶).
   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم
   کَهیعص ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّکَ عَبْدَهُ زَکَرِیّا اِذْ نادی رَبَّهُ نِداءً خَفِیًّا قاَل رَبِّ اِنّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنّی وَ اشْتَعَلَ
    
   الرَّأسُ شَیْباً وَ لَمْ اَکُنْ بِدُعائِکَ رَبِّ شَقِیّاً وَ انّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائی وَ کانَتِ امْرَاَتی عاقِراً
    
   فَهَبْ  لی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیّاً یَرِثُنی وَ یَرِثُ مِنْ الِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیّاً هُوَ الَّذی یُصَوِّرُکُمْ فِی
    
   الاَرْحامِ کَیْفَ یَشاءُ لااِلهَ اِلاّ هُوَ الْعَزیزِ الْحَکیمِ اِنَّما اَمْرُهُ اِذا اَرادَ شَیْئاً اَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونَ بِرَحْمَتِکَ
    
   یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ اللّهُمَّ یا ذَا الْعَرْشِ الْکَریمِ وَ الْمُلْکِ الْقَدیمِ یا اللهُ یا رَحْمنُ یا رَحیمُ یا سَتّارُ یا غَفّارُ
    
   یا اَحَدُ یا صَمَدُ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اَجْمَعینَ رَبِّ لا تَذَرْنِی فَرْداً وَ اَنْتَ خَیْرَ الْوارِثینَ.


   منبع:داروخانه معنوی

  • فضیلت و خواص سوره فصلت   فصلت و نام های دیگرش «حم ،السجده، المصابیح» 1 چهل و یکمین سوره قرآن است که مکی و 54 آیه دارد.
   در فضیلت این سوره از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده: هر کس سوره فصلت را قرائت کند، به تعداد تمامی حروف تشکیل دهنده این سوره ، ده حسنه به او داده می شود. 2
   از امام صادق علیه السلام نیز روایت شده: قرائت سوره فصلت موجب نورانیت و سرور و شادی قاری آن در روز قیامت می شود و در دنیا به گونه ای زندگی می کند که همه او را ستایش کنند و به حال او غبطه بخورند. 3

    

  • دعایی برای ادای قرض
   موسى بن بکر از حضرت کاظم علیه السلام حدیث کند که (براى پرداخت بدهکارى که داشـتم این دعا را) براى من در کاغذى نوشت :
    اللَّهُمَّ ارْدُدْ إِلَى جَمِیعِ خَلْقِکَ مَظَالِمَهُمُ الَّتِی قـِبَلِی صَغِیرَهَا وَ کَبِیرَهَا فِی یُسْرٍ مِنْکَ وَ عَافِیَةٍ وَ مَا لَمْ تَبْلُغْهُ قُوَّتِی وَ لَمْ تَسَعْهُ ذَاتُ یـَدِی وَ لَمْ یـَقـْوَ عـَلَیـْهِ بـَدَنـِی وَ یـَقـِینِی وَ نَفْسِی فَأَدِّهِ عَنِّی مِنْ جَزِیلِ مَا عِنْدَکَ مِنْ فَضْلِکَ ثُمَّ لَا تَخْلُفْ عَلَیَّ مِنْهُ شَیْئاً تَقْضِیهِ مِنْ حَسَنَاتِی یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ الدِّینَ کَمَا شُرِعَ وَ أَنَّ الْإِسـْلَامَ کـَمـَا وُصـِفَ وَ أَنَّ الْکـِتـَابَ کـَمـَا أُنـْزِلَ وَ أَنَّ الْقـَوْلَ کـَمَا حُدِّثَ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ ذَکَرَ اللَّهُ مُحَمَّداً وَ أَهْلَ بَیْتِهِ بِخَیْرٍ وَ حَیَّا مُحَمَّداً وَ أَهْلَ بَیْتِهِ بِالسَّلَامِ


      
   منبع : مرآة العقول ج 12 ص 418 - مکاتیب الائمة علیهم السلام ج 4 ص 457
   rasekhoon.net

  • فضیلت و خواص سوره شوری


   شوری و نام دیگرش «حمعسق» (1) چهل و دومین سوره قران است که مکی ودارای 53 آیه می باشد.
   از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده: هر کس سوره شوری را قرائت کند در شمار کسانی است که فرشتگان بر او درود می فرستند و برای او طلب امرزش و رحمت الهی می کنند.(2)

  • آیا تشویق کردن کودکان ایراد دارد؟

   آیا تشویق کردن کودکان ایراد دارد؟

   همه ما با تشویق کردن آشنا هستیم، این که رفتارهای خوب و پسندیده کودکان را تشویق کنیم تا این رفتارها ادامه یابند. اما روان شناسان معتقدند گاهی اوقات این تشویق کردن نه تنها باعث افزایش تکرار رفتارهای خوب نمی شود که در طولانی مدت باعث می شود کودکان آن رفتار را کمتر انجام دهند.

  • نکاتی در رابطه باجویدن ناخن در کودکان


    
   جویدن ناخن نوعی تیک است که بیانگر نوعی از آسیب روانشناختی است. این آسیب می تواند درجات مختلفی داشته باشد، معمولا شدت این آسیب کم و ناچیز ولی در بعضی موارد قابل توجه و نیازمند درمان است.