تصاوير منتخب

۰

سرزنش از تأخیر توبه

مجموعه فضایل اخلاقی

سرزنش از تأخیر توبه


( باب توبه تا دم آخر )

باب توبه تا آخرین نفس انسان باز است چنانچه حضرت باقر(ع) فرمود: حضرت آدم (ع) فرمود پروردگا را شیطان را بر من چیره ساختی و چون خون بر من روانش کردی، پس برای من هم چیزی مقرر فرما، خطاب شده ای آدم برای تو مقرر کردم که هر کدام از فرزندان تو قصد گناهی کند بر او نوشته نشود و اگر هم گناهی کرد فقط همان یک گناه را بپایش بنویسند و هرگاه قصد ثوابی کند برایش یک حسنه نوشته شود و اگر آن حسنه را انجام داد برایش ده حسنه مسطور گردد.
حضرت آدم (ع) عرضکرد: پروردگارا برایم بیفزا، خطاب شد برای تو مقرّر کردم که هر کدام از بنی آدم گناهی کند و سپس پشیمان گردد و طلب آمرزش کند او را می آمرزم.
حضرت آدم (ع) فرمود: پروردگارا برایم بیفزا، خطاب شد: برای آنها توبه را مقرر داشتم تا آن وقتی که نفسشان تا به گلوگاه شان برسد.
حضرت آدم (ع) فرمود: پروردگارا برای من همین بس است.
در کتاب اصول کافی باب توبه حدیثی جالب و زیبا نقل کرده که حضرت رسول اللَّه (ص) فرمود:
هر کس یک سال پیش از مرگش توبه کند، خدا توبه اش را می پذیرد، سپس فرمود: نه، یکسال زیاد است، هر کس یک ماه پیش از مرگش توبه کند خدا توبه اش را می پذیرد، سپس فرمود: نه، یک ماه زیاد است، هر یک هفته پیش از مرگش توبه کند، خدا توبه اش را می پذیرد، سپس فرمود: نه، یک هفته زیاد است هر کس یک روز پیش از مرگش توبه کند، خدا توبه اش رامی پذیرد، سپس فرمود: نه یک روز زیاد است هر کس پیش از دیدار آخرت و ملک الموت توبه کند خدا توبه اش را می پذیرد.
علامه مجلسی رضوان اللّه تعالی علیه در این حدیث احتمال داده که بیان مراتب توبه از نظر قبولی و کمال آن باشد زیرا توبه کامله تیرگیهای گناه را از قلب و دل پاک می کند، و باید بعد از توبه و بعد از برطرف کردن سیاهی قلب، در تدارک صحّت و ترمیم و اصلاح آن کوشش نماید و آئینه قلب و دل را با انواع پودرها و مایعهای سفید کننده پاک کننده تضرع و حسنات روشن و سفید سازد غالباً در کمتر از یک سال حاصل نمی شود و اگر یکسال نشد پس لااقل یک ماه و اگر آن هم نشد، لااقل یک هفته.
انسان مانند آهوئیست که هنوز صیاد به او تیری نزده و امید چندانی هم به گرفتن او ندارد امّا همینکه تیری به او زد و او را زخمی کرد امیدوار به گرفتن او می شود و پیوسته همراهش می رود تا او را بگیرد، انسان هم تا وقتی که گناه نکرده شیطان هچنان امیدی به گمراه کردن او ندارد، اما اگر یک گناه کرد و توبه نکرد شیطان امیدوار می شود و متصل همراه شخص می آید تا او را فریب دهد و به معصیت بیندازد و او را از رحمت خدا مأیوس کند و جری در معصیت نماید ولی انسان هر قدر گنه کار باشد نباید از رحمت حق مأیوس شود حتی در دم مرگ. امّا نه اینکه گناه کند و بگوید حالا وقت هست، یکی اینکه ما نمی دانیم کی می میریم جوان یا پیر، کوچک یا بزرگ، چه وقت می میریم چه ساعتی و در چه حالی می میریم پس باید زود دست به کار شویم، تا هنوز مرگ ما را در بر نگرفته. شیخ سعدی می فرماید:
کنون باید ای خفته بیدار بود
چو مرگ اندر آرد زخوفت چه سود
کنونت که چشم است اشکی بیار
زبان در دهان است عذری بیار
نه پیوسته باشد روان در بدن
نه همواره گردد زبان در دهن
کنون بایدت عذر تقصیر گفت
نه چون نفس ناطق ز گفتن بخفت
غنیمت شُمر این گرامی نفس
که بیمرغ قیمت ندارد قفس
مکن عمر ضایع به افسوس و حیف
که فرصت عزیز است و الوقت ضیف

 ( حقیقت توبه )

حقیقت توبه همان پشیمانی از گناه است؛ به خاطر زشتی آن معصیت در نزد خداوند متعال، زیرا خلاف رضای او را انجام داده آقا علی (ع) می فرماید نگاه به کوچکی گناه نکن نگاه کن ببین چه خدای بزرگی را معصیت کردی. مثل غلامی که کاری را بر خلاف رضای مولایش انجام دهد و غافل باشد از اینکه مولایش دارد او را می بیند، چون فهمیده که او را می دیده قطعاً سخت از کردار خود پشیمان می شود. و همانند تاجری که معامله ای بکند و در آن سرمایه خود را از دست بدهد و مقدار زیادی بدهکار گردد، چقدر از آن معامله پشیمان می شود خصوصاً اگر دوست دانائی قبلاً او را از آن معامله نهی کرده باشد و نیز مانند کسی که دکتر و طبیب او را از خطر خوردن غذائی با خبر کرده باشد و بعد از خوردن و گرفتار شدن از کار خود چقدر پشیمان خواهد بود.
قطعاً هرچه ایمان به خدا و روز جزا و تصدیق خبرهای قرآن و پیغمبر و امام در انسان بیشتر باشد پشیمانی از گناه کرده شده بیشتر و آتش درونی آن سخت تر خواهد بود، پس حقیقت توبه آن است که اگر کسی گناهی کرد بعد پشیمان شد و توبه کرد همان کافیست، چنانچه پیغمبر اکرم (ص) فرمود:
«اَلنِّدامَة تَوبَة» پشیمانی از گناه خود توبه است.(18)
در کافی دارد آقا امام باقر (ع) فرمود:
«کَفی بِالنِّدام تَوبه» در توبه پشیمانی کفایت است.
آقا امام صادق (ع) فرمود:
«ما مِنْ عَبدٍ اَذْنَبَ ذنْباً فَنَدَمَ عَلَیْهِ اِلاَّ غَفَر اللَّه لَهُ قَبْل اَنْ یَسْتَغْفِرَ»
نیست بنده ای که گناهی کند سپس پشیمان گردد مگر اینکه خداوند او را می آمرزد پیش از آنکه او از خداوند متعال طلب آمرزش کند.
بله حقیقت توبه همان حسرت و پشیمانی قلبی و به درد آمدن دل است از گناهی که کرده و هر اندازه اندوه دل بیشتر باشد توبه اش به قبول نزدیکتر است و آن هم تابع بزرگ دانستن گناه است. زیرا گناه را هرچه بزرگتر ببیند بر پشیمانیش افزوده می شود مانند کسی که در اثر سامحه، زندگی و سرمایه اش آتش بگیرد بدیهی است هرچه دارائیش در خطر سوختن بیشتر باشد اندوه و غمش بر سامحه و سهل انگاریش زیادتر خواهد بود خصوصاً اگر آتشی باشد که خاموش کردنش دشوار باشد و اگر خودش را هم در خطر سوختن ببیند بطوری که راه فرار هم نداشته باشد و فریادرسی هم نیاید حالش معلوم است. چنین شخص گنه کاری باید بداند که آتش برای خود افروخته که از آن فرار نتوان کرد و هیچ آفریده ای هم خاموشش نتوان کرد زیرا آتشی است که از قهر و غضب خداوند قهار پیدا شده که حضرت امیرالمؤمنین (ع) در دعای کمیل می فرماید:
این عقوبتهائیست که آسمانها و زمین در برابرش نمی توانند پایداری کنند و سوزش آن هم مانند سوزش آتش دنیا نیست.
از رسول خدا (ص) روایت شده که هرگاه یک نفر را از دوزخ بیرون آورند و در تنور آتش دنیا بیفکنند خواب راحتی می کند.
فریاد از آتشی که تنور آتشین دنیوی نسبت به آن آسایشگاه است. آیات قرآن در بیان شدّت و سختی قهر خداوند بسیار است و خلاصه شخص گنه کار باید سخت پشیمان و پریشان باشد و نالان و گریان بسوزد و بگدازد و تا پاک شدن خود را یقین نکند آرام و قرار نگیرد و آن یقین هم پیدا نمی شود مگر هنگام مرگ که ملائکه رحمت او را بشارت دهند. و عجب آنجاست که همان سوز و گداز و ناله و فریادش خاموش کننده آتشها و پاک کننده چرکها و روشن کننده تاریکیهای گناهانش می شود به طوریکه حالش مانند پیش از گناهش می شود چنانچه رسول اللَّه (ص) فرمود: توبه کننده از گناه مثل کسی است که اصلا گناه نکرده «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ» بلکه گاهی بهتر از پیش می شود، یعنی در اثر ادامه آن سوزش دل و سعی در اصلاح حال چنان به پروردگارش نزدیک می شود که محبوب او می گردد «انّ اللَّه یحبّ التّوّابین».
از این جاست که امام سجاد (ع) می فرماید:
خدایا توفیق توبه ای بده که مرا به مقام محبّت تو رساند. «و اوجب لی توبة توجب لی محبّتک»(19) و مرا به درجه توبه به سوی خودت برسان و در دعای ابوحمزه ثمالی: «و انقلمنی الی درجة التوبة الیک».
اثر توبه در از بین بردن گناه باعتبار کمی و زیادی ندامت است باید در زیاد شدن آن کوشید و بهترین وسیله برای زیادتی آن تَدبُّر در آیات و احادیث و داستانهای افرادی که توبه کرده اند.
توئی رَبّ و پناه بی پناهان
منم آن بنده سرگرد حیران
به غفلت رفت عمر نازنینم
کنون با ضعف و با پیری قرینم
زخواب غفلتم بیدار گشتم
ز اعمال نکوتخمی نکشتم
به لذّتهای نفسم ره سپردم
زطاعات تو لذّتها نبردم
تن از بارگنه ویرانه گشته
دل از ترس گنه غمّی نه گشته

 ( سرزنش از تأخیر توبه )

خداوند متعال در هر لحظه انسانها را امر به توبه میکند و فرمان (توبوا) توبه کنید (فعل امراست) او را موظف به تعجیل در توبه کردن می نماید، بنابر این تاخیر آن، تاخیر در انجام فرمان الهی است. و چنین کسی در هرلحظه به عنوان نافرمان و ترک کننده فرمان حق به حساب می آید.
امام جواد (ع) فرمود:
«تأخیرُ التُوبَةِ اِغْتِرارٌ وطُولُ التَّسِویف حَسْرةٌ».(20)
تأخیر توبه یک نوع حیرانی و سرگردانی و طول دادن و به آینده موکول کردن (توبه) باعث حسرة و ندامت است.
و همچنین آقا امیرالمؤمنین (ع) می فرماید: از کسانی مباش که بدون عمل، امید سعادت آخرت را دارند و توبه را با آرزوهای دراز به تأخیر می اندازند و نیز فرمود: آنکس که در توبه کردن سهل انگاری کند و به آینده موکول نماید دین ندارد.
«لا دینَ لِمُسَوّفٍ بِتَوبَتِه»(21)
و همچنین آقا امام باقر (ع) می فرماید: از تأخیر انداختن توبه بپرهیز، زیرا تاخیر انذاختن توبه همچون دریائی است که در مانده در آن غرق می گردد.(22)
باید توجّه داشت که توبه هنگام نشانه های عذاب و مرگ مورد قبول نیست چنانچه ایمان و توبه فرعون هنگام غرق شدن پذیرفته نشد که در آیه 18 سوره نساء به این مطلب تصریح شده است. و از آیات 50 و 51 سوره یونس استفاده می شود که به هنگام نزول عذاب درهای توبه بسته می شود چرا که توبه در چنین حالی شبیه توبه اجباری و اضطراری است و چنین توبه ای ارزش ندارد.
محمّد همدانی می گوید: از حضرت رضا (ع) پرسیدم چرا خداوند متعال فرعون را غرق کرد با اینکه ایمان آورد و به توحید اعتراف کرد. حضرت فرمود: به خاطر اینکه فرعون هنگام دیدن عذاب ایمان آورد و ایمان در این هنگام پذیرفته نیست.(23)
پس تا زود است انسان از گذشته هایش توبه کند قبل از نشانه های عذاب و مرگهای ناگهانی که در دنیای حاضر می باشد.
خداوندا بده توفیق طاعت
نما دورم هم از عصیان و غفلت
بده قوّت نمایم خدمت تو
بکوشم در رضا و طاعت تو
در آیم در میان پیشتازان
شتابم در رضایت از دل و جان
بیابم شوق قربت عاشقانه
شوم نزدیک، از تو مخلصانه
شوم از جمله شب زنده داران
درآیم در جوارت با محبّان

نظرات (۰)
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی