تصاوير منتخب

۰

اوصاف بهشت از دیدگاه آیات و روایات

مجموعه فضایل اخلاقی

اوصاف بهشت از دیدگاه  آیات و روایات


حضرت امیرالمؤمنین(ع) فرمودند:" هیچ مؤمنی داخل بهشت نمی شود مگر آنکهخداوندِغنیّ ، پانصد حوری به او عطا می فرمایدکه با هرحوری هفتاد غلام وهفتاد کنیز نیز می باشدکه هریک مانند لؤلؤ منثور و لؤلؤ مکنون می باشند. " (بحارالانوار،ج 8، ح 205) 
حضرت علی(ع) فرمودند: " پس آن مؤمن با قوّت صد جوان باآن حوری جم/اع کند و یک معانقه با او هفتادسال طول می کشد.  مؤمن متحیّر می باشد که نظر به  کدام عضو حوری بکند، بر روی او یا برپُشت او  یا بر ساق او. برهرعضو اوکه نگاه می کند از شدّت نور وصفا، روی خودرا درآن مشاهده می نماید. پس دراین حال زندیگری براو مشرف میگردد که خوشروتر و خوشبوتر از اوّلی است
به نقل از محمد (ص):  ساختمان های بهشت خشتی از نقره و خشتی از طلاست و گل آن مشک اذفر است و سنگریزه آن لولو و یاقوت است و خاک آن زعفران است و هرکه وارد آن شود پیوسته متنعم است و از بدبختی بر کنار ، جاودان زنده است و نمیرد ، لباسشان کهنه نمی شود و ... . اگر زنی از زنان بهشت بر زمین نمودار شود زمین را از بوی مشک پر کند و نور خورشید و ماه ببرد . در اسرار معراج آمده : اگر یک حوری بهشت سر از دریچه ی بهشت به طرف دنیا بیرون کند از نور جمال او نور خورشید مضمحل و نابود می گردد ، هیچ بنده ای نیست که وارد بهشت شود مگر این که دو حوریه دربالای سر او و دو حوریه در پایین پای او می نشینند و با صدا و نوای خوش از برای او خوانندگی می کنند . حوری های بهشتی از خاک بهشت خلق شده اند و به قدری بدن آن ها لطیف است که مغز ساق پاهای آن ها از زیر هفتاد حله دیده می شود و خداوند به هر مومنی که وارد بهشت شود هشتصد حوریه ی باکره و چهار هزار حوریه ی بیوه تزویج می کند و در بهشت نهری است که در کنار آن مانند علف ها حوریه روئیده می شود ! و چون مومنی از آن نهر عبور می کند ، از هر یک آن ها که خوشش آمد دست او را می گیرد و به همراه خود می برد و خدا او را برای او حلال و تجویز می نماید و فورا به قدرت الهی به جای آن حوریه یک حوریه ی دیگر روئیده می شود ! امام صادق گفته : عشق بازی با حوریه های بهشتی در هر نوبت به مقدار پانصد سال از عمر دنیا طول می کشد !      به نقل از محمد (ص)  آمده : میوه های بهشتی از عسل شیرین تر و از کره نرم تر است و هسته ندارد و هر درختی از بالا تا ساق پر از میوه است و هر چه از میوه های او چیده شود فورا به جای آن سبز می شود و رسیده می گردد . میوه های بهشت به انسان چنان نزدیک می شوند به نحوی که اگر خواسته باشند در حال ایستاده یا نشسته و یا خوابیده از آن استفاده نمایند برای آن ها ممکن است ، از خوردن غذا های بهشتی لذتی می برند که هرگز از غذای دنیا لذت نبرده اند . در سفره های بهشتی هفتاد نوع غذای لذیذ می باشد و هر گاه میل به گوشت طیور پیدا کنند فورا پخته و در طبقی از طلا مقابل آن ها گذاشته می شود و آن طیورها هر کدام به قدر شتری می باشند و چون از آن طیور خوردند و شکر خدا کردند به قدرت الهی آن مرغ دو باره زنده می شود و به هوا پرواز می کند . خداوند به هریک از اهل بهشت قدرت و قوه ی صد مرد برای خوردن و آشامیدن و جماع می دهد و چون از غذای بهشتی سیر شدند فورا آن غذا مبدل به عرق خوشبو می شود و از بدن آن ها خارج می گردد .      تخت های بهشتی دارای پایه هائی از طلاست و مرصع به زبرجد و در و یاقوت است و پایه های آن بلند ، اما چون مومن بخواهد بر روی آن تخت ها بنشیند آن تخت بر روی زمین پهن می شود ، چون آن مومن بر روی تخت قرار گرفت فورا بلند می شود ( لابد مانند شتر ! ببخشید قرار بود بدون شرح باشد ! )      و در پایان به نقل از محمد (ص)  در اسرار معراج آمده : در شب معراج چون وارد بهشت شدم درخت طوبی را دیدم که دارای پستان های زیاد می باشد مثل پستان گاو و اطفال زیاد به گرد آن درخت می چرخند و از آن پستان ها شیر می خورند و جدم حضرت ابراهیم متصدی پرورش آن بچه ها می باشد و هر گاه از دهان آن بچه ها پستان در آید او به دهان آن ها می گذارد ! از جدم جناب ابراهیم سوال کردم : این اطفال کیستند که تو متصدی آن ها می باشی ؟ فرمود : این ها اطفال شیعیان علی می باشند که در کوچکی از دنیا رفته اند ، من چون می خواستم به پسر عمت علی ذی حق گردم ، اطفال شیعیان او را سرپرستی می کنمحوری یا حور العین در کتاب آسمانی قرآن به معنای زنان مردانی که به بهشت می روند میباشد، و در واقع نوید مردان پاک دنیا است.حور (در فارسی امروزی حوری) جمع حوراء و احور، به کسى مى گویند که سیاهى چشمش کاملا مشکى و سفیدى آن کاملا شفاف است و دارای پلک هایی باریک است(همانند چشمان آهو)، و گاه به زنان سفید چهره و سفید پوست نیز اطلاق شده است.عین به معنى "درشت چشم" است و از آنجا که بیشترین زیبائى انسان در چشمان او است روى این مسئله مخصوصا تکیه شده است.بعضى نیز گفته اند که حور از ماده حیرت گرفته شده یعنى آنچنان زیبا هستند که چشمها از دیدن آنها حیران مى شود.برخی صفات آن ها که در آیات مختلف کتاب آسمانی قرآن چنین آمده است:1- پاکی و پاک نهادی2- نیک خویی و زیبا رویی3- مهربانی4- همسن و سالی با همسر5- فقط برای همسر خویشدر زبان عامه، زنان زیبا به حوری تشبیه می شوند. ضمنا در زبان فارسی حور (که در اصل عربی جمع است) به صورت مفرد به کار می رود. در شعر جناب سعدی ، هم حور و هم حوری به کار برده شده است:حور خطا گفتم اگر خواندمت غفو کن از بنده قصور ای صنمبهشت روی من آن لعبت پری رخسار که در بهشت نباشد به لطف او حورییکی از یاران پیامبر اسلام به نام عبدالله بن عباس می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:شب معراج وقتی مرا وارد بهشت کردند، نوری به صورتم برخورد. به جبرئیل گفتم:«این چه نوری بود؟»گفت:« ای محمد (ص) ، این نور خورشید و ماه نبود؛ یکی از حوریه های علی بن ابی طالب علیه السلام از قصرش سرک کشید و به تو نگریست و خندید؛ و این نور از دهانش خارج شد. این حوریه در بهشت می گردد و می چرخد تا علی وارد بهشت شود.»بحارالانوار، ج 39، ص 236، حدیث 21 - کشف الیقینآفرینش حورالعین از چیست ؟گروهی از ماوراء النهر از امام رضا (ع) سوال کردند که: حورالعین از چه آفریده شده ؟ حضرت فرمودند : حورالعین از زعفران و خاک بهشتی آفریده شده اند که هرگز فاسد شدنی نیستند. بحار الانوار ، ص122و روایات زیادی در تفسیر آیه {( فیهن خیرات حسان )} آمده است که : یعنی در شط کوثر حوریانی روییده اند که هر کدام از آنها چیده شوند ، در جایش حوری دیگری می روید . و به قدری این حوری ها نورانی و زیبا هستند که چشم از دیدن نورشان خیره می شود 
1: مرگ و میر ندارند. همیشه زنده و جاویدند و هیچ آفت و بلایی به ایشان نمی رسد و هیچ گاه مریض و بیمار نمی شوند.2: حورالعین ها هیچ گاه بچه دار نمی شوند بلکه اگر کسی در بهشت بچه بخواهد در هر سن و سال و اندازه ای که بخواهد خداوند همان گونه برایش می آفریند.3: بدن حورالعین ها از زیر 70 پرده لباس دیده می شود ؛ چنانچه اگر شما سکه پولی را در داخل حوض یا استخر صاف بیندازید دیده می شود.4: بهشتیان از هیچ چیز بهشتی حتی خوردنیها و آشامیدنیهایش به اندازه حورالعین لذت نمی برند.5: بدن حورالعین بس که شیشه ای و صاف و زلال است که وقتی آب می خورد و آب از گلویش پایین می رود از بیرون معلوم است.ابو بصیر از یاران امام میگوید: از امام صادق (ع) در مورد بهشت پرسیدم ؛ حضرت فرمودند: در بهشت به هر فردی سه عدد باغ می دهند که یکی از دیگری ارزشمندتر است و دارای همه گونه نعمت می باشد تا اینکه وارد جنت خلد می گردد، در آنجا نهری است که داخل آن حوریه می روید، وقتی مؤمن وارد آنجا می شود از هر حوریه ای که خوشش می آید او را می چیند سپس خداوند به جای آن حوریه دیگری می رویاند.آنگاه فرمودند: هر مومن در آنجا با 800 دختر باکره ، 4000 بیوه و دو تا حورالعین ازدواج می کند .حوریان بهشتی به همسران خود عشق می ورزند و می گویند ما برای شما هستیم و شما برای ما و هیچ گاه به یکدیگر حد نمی ورزند .اما در این میان سوالی پیش می آید که بانوان مؤمن چه شرایطی دارند:سؤالی به این مضمون از شیخ ابن جبرین (حفظه الله) هنگام خواندن قرآن پرسیده می شود: در بیشتر آیات کتاب آسمانی خداوند متعال به مردان مؤمن مژده حوریان زیبا روی را می دهد که در جمال و زیبایی به کمال رسیده اند، آیا زنان نیز روز قیامت به جای همسرانشان چنین مژدگانی دارند؟ بیشتر آیات قرآنی در مورد پاداش و نعمتها خطاب به مردان مؤمن است آیا زنان مؤمن نعمتهایشان کمتر از مردان مؤمن است؟جواب: بدون تردید پاداش آخرت برای زن و مرد می باشد(أَنِّی لَا أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى) [1] «ما عمل هیچ عمل کننده ای از زن و مرد را ضایع نمی گردانیم.»(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً) [2] «هرکس از زن و مردم عمل صالحی انجام دهند و در حالیکه مؤمن باشد ما او را زندگی ای پاک عطا کنیم» (وَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ) [3]«و هر کس از زن و مرد اعمال صالح انجام دهد و در حالیکه مؤمن باشد آنها کسانی هستند که داخل بهشت می شوند.»( ِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِینَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِینَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِیمًا) [4] «به یقین، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ایمان و زنان با ایمان، مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده، مردان روزه‏دار و زنان روزه‏دار، مردان پاکدامن و زنان پاکدامن و مردانی که بسیار به یاد خدا هستند و زنانی که بسیار یاد خدا می‌‏کنند، خداوند برای همه آنان مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است» خداوند متعال ورود همه مؤمنان اعم از زن و مرد را به بهشت بیان می دارد: (هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِی ظِلَالٍ) [5]«آنها و همسرانشان در زیر سایه هایی هستند»(ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُکُمْ تُحْبَرُونَ) [6]«شما و همسرانتان شادمانه داخل بهشت شوید.» خداوند متعال بازگشت به خلقت جوانی زنان را خبر می دهد(إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْکَارًا) [7] «یعنی خداوند خلقت پیر زنان سالخورده را به جوانی باز می گرداند همانگونه که آفرینش مردان پیر و سالخورده را به دورانی جوانی عودت می دهد.» در احادیث وارد شده است که زنان دنیا به خاطر عبادت کردنشان و اطاعت و پیرویشان بر زنان حورالعین قیامت برتری دارند، و زنان مؤمن همچون مردان وارد بهشت می شوند و هرگاه زنی در دنیا با تعدادی مرد ازدواج کرده باشد هرگاه جملگی به بهشت وارد شدند از میان آنها مختار است که هر کدام را که دارای اخلاق زیباتری است برگزیند. [1] آل عمران 195[2] نحل 97[3] نساء 124[4] احزاب 35[5] یس 56[6] زخرف 70[7] واقعه 35- 36  حور جمع حوراء است و حوراء به دخترجوان و باکره و سفید و بسیار زیبا و سیاه  چشم گفته می شود که دارای پس/تانهای بسیارزیبایی که گرد و تازه رسیده و کمی  برآمده اند می باشند. قرآن می فرماید:
    " (برای پرهیزگاران)، دخترانی بسیار جوان و هم سنّ وسال و جامهایی لبریز وپیاپی(ازشراب طهور). "  (سوره نبأ، آیه 33)  
    " (بهشتیان) همسرانی از حورالعین (سیاه چشم وبسیارزیبا) دارند همچون مروارید  درصدف پنهان. اینها پادشی است که در برابر اعمال که انجام می دادند. " (سوره واقعه آیه 22) 
    " نزد بهشتیان همسرانی زیباچشم است که جز به شوهران خود عشق نمی ورزند،   
گویی(ازلطافت وسفیدی)همچون تخم مرغهایی هستندکه (درزیر بال وپرمرغ) پنهان 
 مانده (و دست انسانی هرگز آنرا لمس نکرده است ونز//دیکی نکرده است). " (سوره صافات،آیه48)     پیامبراکرم(ص) فرمودند: "همانا بهشتیان به چیزی بیشتراز نکاح اشتها ندارند و لذت نمی برند."  (کتاب لثالی، ص 503) 
      درحدیثی بدین مضمون آمده است که:" بهترین چیزهایی که مردم در دنیا وآخرت ازآنها لذّت می برند، لذت آمی//زش و بهره برداری از زنان می باشد." (کتاب وسائل، جلد14، ص 468)
  "(دربهشت)توان بدنی انسان درکامیابی اززنان به اندازه صد نفر میگردد." (کتاب کنزالعمال، جلد14، ص 468
  حضرت علی(ع) فرمودند:" هریک ازآن حوریان، هفتاد حلّه پوشیده اند و سفیدی ساق ایشان از زیر هفتاد حلّه معلوم است. از جماع باهریک ازآن حوریان لذّت صد مردرا می یابد که هریک چهل سال خواهش مجامع/ت داشته باشندو برایشان میسّرنشده باشد. " (بحارالانوار،ج 8، ح 205   درجای دیگرحضرت علی(ع)فرمودند: " پس آن مؤمن با قوّت صد جوان باآن حوری جم/اع کند و یک مع/انقه با او هفتادسال طول می کشد.  مؤمن متحیّر می باشد که نظر به  کدام عضو حوری بکند، بر روی او یا برپُشت او  یا بر ساق او. برهرعضو اوکه نگاه می کند از شدّت نور وصفا، روی خودرا درآن مشاهده می نماید. پس دراین حال زندیگری براو مشرف میگردد که خوشروتر و خوشبویتر از اوّلی است " (بحارالانوار،ج 8، ح 205) 
   رسول اکرم(ص) می فرماید: " حوری از خیمه خود بیرون آیدو روی به تخت مؤمن
بخرامد و چون به نزد مؤمن می آید با پانصد سال ازسالهای دنیا همدیگر را می بوسند
 که برای هیچ کدامشان ، خستگی و ملال حاصل نمی گردد. "    امام صادق(ع) فرمودند: " زنانِ بهشت حسد نمی برند و حائض نمی شوند و بدخویی نمی کنند."  رسول اکرم(ص) فرمودند: " هرمؤمنی را هفتاد زوجه از حوران می دهند و چهار زن از آدمیان، که ساعتی با حوریّه صحبت می دارد و ساعتی با زن دنیا و ساعتی باخود
  خلوت می کند و بر کُرسیها تکیه زده اند و بایکدیگر صحبت می دارند." (بحارالانوار،ج 8، ص 157، ح 98) خداوند در سوره واقعه می فرماید( و حوریون کا امثال اللو لو المکنون )  یعنی  ( حوریان مانند مروارید پوشیده شده در صدفند  که غباری بر آن ننشسته و دست غیر باو نرسیده است ).واز رسول خدا (ص) مرویست که در بهشت نوری پدیدار شود بهشتیان گویند چه نوری است گویند این روشنائی دندان حوری است که برروی  شوهرش خندیده است . و نیز می فرماید : ( انا انشانا هن انشاء فجعنا هن ابکارا" )  ما حوریان را ابتدا ( وبی سبب پدر و مادر ) آفریدیم و ایشان را دوشیزه  قرار دادیم(( عر با اترابا" )) دوستان و عاشقان شوهران خود هستند با ناز و کرشمه و شیرین سخنی  و همگی همسن که در سن 16 سالگی  باشند چنانچه مردان بهشتی به سن 33 سالگی هستند و در سوره الرحمن آیه 56 می فرماید (( فیهن قاصرات الطراف ... )) یعنی در بوستانهای بهشت حوریانی هستند که چشم فروهشه اند از نگاه به غیر شوهران خود به ایشان دست درازی نکرده باشد قبل از 
بهشتیان کسی از انس و جن-گویا ایشان از یاقوتن در سرخی و مرجانند در روشنائی و سفیدی (( کانهن الیاقوت و المرجان )) و مروریست حوری که هفتاد حله پوشیده باشد مغز ساق او در پس آن حله ها دیده می شود مانند رشته سفید از ورای یاقوت.و از رسول خدا (ص) و مروری است ضمن حدیث مفصلی که فرمود خداوند حوری را خلق فرمود که بر گونه ی  راست او نوشته شده ( محمد (ص)  رسول الله ) وبر گونه ی چپ ( علی ولی الله ) و بر پیشانی او ( الحسن ) وبر ذقن او ( الحسین ) و بر لب او ( بسم الله الرحمن الرحیم ). 
ابن مسعود پرسید این کرامت برای کیست فرمود برای کسی که از روی حرمت و تعظیم بگوید ( بسم الله الرحمن الرحیم ) 
نا گفته نماند که زنان مومنه که با ایمان از دنیا رفته و بهشتی باشند جمالشان از حور بیشتر است و آیه شریفه ( فیهن خیرات حسان) 
یعنی در بوستان های بهشت زنانی باشند که به حسن خلق پیراسته و به حسن خلقت آراسته اند و به زنان دینوی که بهشتین تفسیر شده است و مجلسی از حضرت صادق(ع)رویا ت کند که (خیرات حسان )زنهای مومنه عارف شیعه اند که داخل بهشت می شوند وایشان را  به مومن تزویج کنند 
ومروری است که زنهانی که بهشتی باشند دردنیاشوهرنکرده باشند یااینکه شوهرانشان دربهشت نباشند بهریک ازاهل بهشت که مایل باشند ازدوا ج می کنند واگرشوهرانشان دربهشت اندبه میل خودبااوازدواج خواهند کرد واگردردنیاشوهران متعددکرده باشد بااخری انهایاهریک که خلقش بهتر  ونیکوترونیکی اش بیشتر است ازدواج میکند
  (کا خهای بهشت )در چند جای قرآن میفرماید ((خدا شما را داخل می کند در بوستان هائی که اززیر عمارات آن جاری میشود جوی ها و مسکنهای یاکیزه در در بوستانهای که برای شما همیشگی است این سعادات ورستگاری بزرگا است )) در سوره زمره میفرماید ((بهشتیان غرفه هائی است که از بالای آن غرفه هائی بنا شده است که زیر آن جویهای روان جاری است)) از رسول خدا صتی الله علیه وآله مرو یست که آن غرفه ها  از مروارید ویاقوت وزبرجد بنا شده وسقف آن از طلا است وهر غرفه هزار در دارد از طلا وبر هر دری موکتی است ودر  تفسیر ((ومساکن طیبه )) ازرسول خدا (ص)مروری  است که فرمود قصری است در بهشت از لولو در آن قصر هفتاد خانه از یاقوت سرخ و در هر خانه هفتاد حجره از زمرد سبز و در هر حجره هفتاد تخت است و بر هر تختی هفتاد فرش از هر رنگی است و بر هر فرشی حور العینی می باشد و در هر حجره هفتاد خوان طعام است و در هر خوانی هفتاد قسم طعام است ودر هر هجره ای هفتاد خادمه می باشد و خدای تعالی چنان قوه ای به مومن می دهد که از تمام آنها بهره می برد.

منبع

برچسب ها اوصاف بهشت

نظرات (۰)
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی