تصاوير منتخب

۱

راه حل امام موسی صدر برای دست دادن با خانم ها

مجموعه سفارشات حجاب

راه حل امام موسی صدر برای دست دادن با خانم ها

نقل است، ﻣﺮﺩی ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺍﺯ امام موسی صدر ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺳﺖ_ﺩﺍﺩﻥ ﺯﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟
 امام موسی صدر ﮔﻔﺖ: ﺁﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺍﻟﯿﺰﺍﺑﯿﺖ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﯽ؟
ﻣﺮﺩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ : ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ، ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ هستند ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﻫﻨﺪ.
 امام موسی صدر  ﮔﻔﺖ: ﺯﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ همه ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ.
2️⃣ﻣﺮﺩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺮﺩ: ﭼﺮﺍ ﺯنهاﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﻮ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ، یعنی  ﺣﺠﺎﺏ دارند؟
 امام موسی صدر ﺗﺒﺴّﻤﯽ ﮐﺮﺩ  ﻭ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﺷﮑﻼﺕ از جیبش درآورد؛ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﻣﯽ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ.
ﺑﻌﺪﺍ ﻫﺮ ﺩﻭﯼ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﺎﮎ ﺁﻟﻮﺩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ بعد هر دو شکلات را ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داد و ﮔﻔﺖ:
ﺍﮔﺮ ﺑﮕﻮیند، باید ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭی، ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﻣﺮﺩ انگلیسی ﮔﻔﺖ: معلوم است؛ﻫﻤﺎﻥ ﺷﮑﻼتی ﺭﺍ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺭﺩ.
 امام موسی صدر ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ همین ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺣﺠﺎﺏ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ میکنند.
مرد انگلیسی گفت:انصافا هردو استدلالت عالی بود....پرسش زن روزنامه نگار مسیحی از امام موسی صدر درباره حجاب:
 
آیا من‌ که‌ این‌ روسری‌ را به‌ سر کرده‌ام، منافقم؟     

▫️ خیر، شما منافق‌ نیستید. این‌ پوشش‌ شما تنها لباسی خاص‌ و رسمی‌ است‌ که‌ برای‌ دیدار با مردی روحانی‌ از آن‌ استفاده‌ می‌کنید. شما یکی‌ از مناسک دینی‌ خود را رعایت‌ کرده‌اید و همین‌ مراعات‌ شما، بر احساس‌ انسان‌ متدین‌ و، درنتیجه، بر اندیشه‌ او که‌ نتیجه موقعیت‌های‌ معین‌ است، بسیار تأ‌ثیر می‌گذارد. فقط زن‌ مسلمان‌ نیست‌ که‌ در برابر عالمان‌ دین‌ حجاب‌ را رعایت‌ می‌کند، بلکه‌ همه‌ کسانی که‌ به‌ کلیسای‌ پطرس‌ قدیس‌ در رم‌ می‌روند نیز حجاب‌ را رعایت‌ می‌کنند. علاوه‌ بر این، ما می‌دانیم‌ که‌ اسلام‌ به‌ زن‌ مسلمان‌ توصیه‌ می‌کند که‌ در دیدار با مردان، وزین‌ و باوقار ظاهر شود. در کتب‌ فقهی‌ حدود این‌ مسئله‌ هم بیان‌ شده‌ است. 
 
حال‌ اگر من‌‌ روسری‌ خود را بردارم، چه خواهد شد؟  

▫️من‌ آنچه را‌ به‌ مصلحت‌ تحقّق‌ اهدا‌ف دینی‌ است‌ در نظر می‌گیرم‌ و دیدار شما را ارزیابی‌ می‌کنم. بنابراین، اگر در مصاحبه‌ با شما و این‌ فعالیت‌ خبرنگاریتان‌ فایده‌هایی‌ به‌ نظر آید که‌ بر مصالح‌ دیگر برتری‌ داشته‌ باشد، بدون‌ هیچ‌ شرطی و بدون اکراه شما را می‌پذیرم، وگرنه‌ از مصاحبه‌ با شما امتناع‌ می‌ورزم‌ و پوزش‌ می‌خواهم. 
 
شما مرا قانع‌ کردید. من‌ الان‌ روسری‌ را برنمی‌دارم.  

▫️خوشبختانه‌ شما انسان‌ متعهدی‌ هستید و آنچه‌ می‌خواستید به‌دست‌ آوردید. به‌علاوه، من‌ عقیده‌ ندارم‌ که‌ حجاب‌ زن‌ را از هرگونه‌ فعالیت‌ در جامعه‌ باز می‌دارد. شکل‌ لباس‌ زنان‌ در این‌ زمانه جنبه‌ زنانگی‌ زن‌ را بیش‌ از دیگر لیاقت‌ها و استعدادها و امکانات‌ او آشکار می‌کند، به‌ حدی‌ که‌ زنانگی‌ وی‌ از بسیاری‌ امتیازات‌ دیگر محرومش‌ می‌کند.

 آنچه خواندید گزیده ای از مصاحبه حنان معلوف، روزنامه نگار زن روزنامۀ النهار با امام موسی صدر در منزل ایشان است. حنان، بانوی مسیحی است که برای مصاحبه با امام صدر روسری بر سر گذاشته و در آغاز مصاحبه این موضوع، را مطرح می کند. این مصاحبه در 27 آوریل 1969 گرفته شده که متن کامل آن در کتاب «نای و نی» با عنوان «دیدار با امام موسی صدر» منتشر شده است.

دانشمند فاضل و نویسنده اندیشمند، استاد سید عباس نورالدین نقل می کرد: « روزی امام موسی صدر در یک کلیسا (یا دانشگاه) سخنرانی بسیار موثر و جذایی ایراد کرد و همه را مجذوب کرد. اواخر سخنرانی، خانمی جوان و زیبا که از توفیق عالِمی مسلمان بسیار دلخور بود، به دوستانش گفت «من می دانم چطور حالش را بگیرم و ضایعش کنم» و بلا فاصله پس از پایان سخنرانی، در حالی که همه را متوجه خود کرده بود، جلو رفت و دستش را به طرف ایشان دراز کرد.

ایشان دستش را طبق عادت روی سینه گذاشتند، او هم که منتظر همین بود پرسید: «می خواهید نجس نشوید؟» (او به همان موضوعی اشاره کرد که مشکل سوء تفاهم خانم هاست و شبهه دون پایه بودن زنان در دیدگاه اسلام و نجس بودن غیر مسلمانان و...) ایشان با زیرکی بلافاصله پاسخ دادند: «بل لا حافظ علی طهارتک» که بلکه بر عکس، تو آن قدر با ارزش و پاک هستی که چنین تماس هایی حریم قدسی و زنانه تو را می آلاید.

این جواب حکیمانه و عارفانه و عمیق و هوشمندانه، نه فقط توطئه او را خنثی کرد، بلکه کار بر عکس شد و جمعیت مسیحی حاضر بیشتر به وجد آمدند و به ایشان ارادت بیشتری پیدا کردند.

نظرات (۱)

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی