تصاوير منتخب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ازدواج مجدد» ثبت شده است

    • ازدواج مجدد برای زنان مطلقه

      ازدواج مجدد برای زنان مطلقه

      دکتر بدرالسادات بهرامی معتقد است آنچه طلاق را به معضلی اجتماعی برای زنان بدل کرده، وجود پدیده تجرد ناخواسته دختران است که ناخودآگاه شانس ازدواج مجدد برای زنان مطلقه را کم کرده و مطلقهها را به زنانی بدل میکند که تنها داوطلبانی برای ایجاد روابط جنسی دارند و نه ازدواج…