تصاوير منتخب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دختران زیبا» ثبت شده است

  • پیدا کردن همسردر اینترنت

   پیدا کردن همسردر اینترنت

  • عاقبت بی عفتی و بی حجابی

   عاقبت بی عفتی و بی حجابی

   محشر پر از هیاهو بود و زن در اضطراب.بی مقدمه فریاد کشید:

   خدایا! خودت مرا زیبا آفریدی، خودت مرا آراستی و جلوه دادی،

   همین ها بود که دام زندگی ام شد...